Project

Kunstmatige moeraslanden voor de Egyptische viskwekerij

Visteelt is een groeiende sector in Egypte. Wettelijk mogen de viskwekers geen gebruik maken van irrigatiewater omdat dit water voor huishoudelijke en agrarische doeleinden is. De aquacultuur is daarom afhankelijk van drainagewater.

Dit is het water in de kanalen die als afvoer dienen voor agrarische gebieden en dus mogelijk besmet zijn met landbouwchemicaliën en andere gevaarlijke stoffen. Het doel van dit project is om de geschiktheid van kunstmatige moeraslanden te verkennen voor de Egyptische viskwekerijen als middel om 1) het water van de drainagekanalen te verschonen voordat het gebruikt wordt in de visvijvers en 2) om een deel van het water van de viskwekerij te hergebruiken en het geschikt te maken voor hergebruik in de viskwekerij.

Aanpak en tijdspad

Januari-mei 2012: Inventarisatie van ervaringen met kunstmatige moeraslanden in Egypte, Nederland en andere landen. Er wordt gekeken naar de filtratie en verwijdering van stoffen die vaak aanwezig zijn in water uit Egyptische drainage kanalen, wat een optimale lading is (m3 water per m2 filter/dag), wat de ervaringen zijn met de verwijdering van stoffen die vaak voorkomen in visvijver afvalwater, hoeveel land er nodig is voor kunstmatige moeraslanden en wat de kosten zijn.

Mei-juni 2012:verificatie workshop met verschillende stakeholders en experts en een viskwekerij dat  bereid is deze techniek uit te proberen wordt geselecteerd.

Juli-september 2012: Ontwikkeling van een ontwerp specifiek voor deze kwekerij.

September-november 2012: constructie van een pilot moerasland.

Resultaten

De resultaten omvatten een ontwerp voor een pilot kunstmatig moerasland en de daadwerkelijke constructie van een dergelijke pilot op een viskwekerij dat kan dienen als demonstratiemodel. Verder zal er meer duidelijkheid zijn over de geschiktheid van Egypte voor deze moeraslanden door de inventarisatie die heeft plaatsgevonden.