Project

KVM Foodsystems & Circulair

De studie geeft inzicht over de mogelijkheden om residuen uit de agro-keten circulair te verwaarden op basis van een analyse van Nederlandse en internationale voorbeelden

Het ministerie van landbouw heeft de ambitie om de Nederlandse landbouw circulair te maken en ook om hiervoor relevante kennis en technologie ontwikkeld door Nederlandse agrocluster middels co-creatie in te zetten in landen waar LBRs actief zijn. Daarmee kunnen dan ook nieuwe business mogelijkheden worden gecreƫerd voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Deze studie stelt een analysekader op (methodologie) op basis waarvan een afweging kan worden gemaakt of verwaarden van reststromen economische, sociale en ecologische voordelen biedt.

Voorbeelden (betreffende veldresiduen, processing residuen, plantaardige en dierlijke reststromen, in de food en in de non-food) uit de praktijk in Nederland, de EU en andere, met name ontwikkelingslanden worden uitgewerkt. Gekeken wordt naar de aanleiding oplossing analyse van de situatie voor en na de oplossing beschrijving hoe de oplossing meer circulair werd + beschrijving van impact op o.a. toegevoegde waarde, werkgelegenheid, (ecologische) duurzaamheid (GHG, Biodiversiteit, etc.), technische, economische en wettelijke obstakels die er zijn voor implementatie van de beste oplossingen.     

Publicaties