Project

Kwalitatieve analyse voor opzet LBV

Dit project ondersteunt de ontwikkeling van een Landelijke Beeindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV). Inzicht wordt gegeven in de aantrekkelijkheid van een opkoopregeling bij vergoeding van 65% van de stalwaarde plus vergoeding van productierechten.

LNV vraagt aan Wageningen Economic Research om een kwalitatieve analyse met het oog op een te ontwerpen Landelijke Beeindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV). In de analyse wordt inzicht gegeven in de aantrekkelijkheid van een opkoopregeling voor melkvee-, pluimvee- en varkenshouders bij een vergoeding van 65% van de stalwaarde plus vergoeding van productierechten. Er wordt een denklijn opgezet voor overwegingen van veehouders voor het mogelijk stoppen van het bedrijf, als input voor de benodigde vergoedingensystematiek.

Publicaties