Project

Kwantificering beheersmaatregelen

Bij klimaatgerichte maatregelen in bos zijn de koolstofeffecten veelal belangrijk voor de keuze van de te nemen maatregel. Voor inschatting van de effecten wordt veelal gebruik gemaakt van bestaande studies en modellen, en ad-hoc inschattingen. De studie voorziet in een nadere onderbouwing van koolstofeffecten van mogelijke maatregelen.

De afgelopen 2 jaar is binnen de klimaatenvelop het deelproject A2/0.2 Gereedschapskist vooral gericht geweest op het ontwikkelen en vullen van de gereedschapskist klimaatslim Bos- en Natuurbeheer. Voor het inschatten van het koolstofeffect van de verschillende maatregelen is gebruik gemaakt van bestaande studies en modellen, en ad-hoc inschattingen. Verschillende bronnen en methodes gaven vaak zeer verschillende waardes. Verschillen kunnen oplopen tot een factor 3. Er is dus een grote behoefte aan een betere onderbouwing van de cijfers.

Publicaties