Project

Kwantitatieve analyse LBV

LNV bereidt de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) voor en heeft behoefte aan inzicht in bereidheid van veehouders tot deelname aan de regeling.

Ter voorbereiding van de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) vraagt LNV inzicht in de deelname aan de regeling bij verschillende niveaus van vergoeding van stallen. Een rekenmodel wordt gemaakt ten behoeve van scenario-analyses met diverse niveaus van vergoedingen. Hierbij wordt uitgegaan van overwegingen van veehouders (melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij) ten aanzien van stoppen of doorgaan. Er wordt inzicht gegeven in de belangrijkste onderscheidende kenmerken van mogelijke deelnemers. Verder wordt een overzicht gegeven van de meest relevante factoren die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van de regeling en waar de overheid invloed op kan uitoefenen.

Publicaties