Project

Laboratorium Informatie Management Systeem WOT-02

Laboratoria die betrokken zijn bij de officiële controle moeten geaccrediteerd zijn volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 conform Verordening (EG) Nr. 882/2004. Volgens ISO17025 moet een laboratorium een kwaliteitssysteem hebben waarin is geregeld dat monsters en uitslagen traceerbaar zijn. Bij WFSR is hiertoe een LIMS in gebruik waarin alle informatie met betrekking tot de te analyseren monsters samenkomt. Vanuit LIMS worden de analyserapporten, waarin de monstergegevens en de analyseresultaten zijn opgenomen, verstuurd naar de opdrachtgevers. Veel aandacht is erop gericht om in de steeds verder gedigitaliseerde laboratoriumomgeving de betrouwbaarheid, stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie te borgen.

Aanpak

Om te kunnen beschikken over een robuust en actueel LIMS (en Track & Trace systeem) voor betrouwbare, stabiele en efficiente ondersteuning van het analyseproces in een steeds verder gedigitaliseerde laboratoriumomgeving wordt regulier onderhoud gepleegd en worden, waar nodig, functionaliteiten aangepast cq. uitgebreid.

Resultaten

Er is de beschikking over een werkend, robuust, goed ingericht en up-to-date LIMS met als spin-off analyserapporten (met monstergegevens en analyseresultaten) en projectoverzichten voor opdrachtgevers. Tevens kunnen de in LIMS verzamelde data worden geraadpleegd en is er een operationeel Track & Trace systeem bij de monstervoorbewerking, het monsterbeheer en in het laboratorium, waardoor monsters traceerbaar zijn.

Publicaties