Project

Lama antilichaam oligomeren

Ontwikkeling van nieuwe recombinant monoclonale antilichamen voor immuno-affiniteitszuivering van BoNT/C en /D en mozaïek vormen daarvan. Hiertoe zullen VHH oligomeren worden gemaakt met verhoogde affiniteit met BoNT en zo breed mogelijke binding aan BoNT types.

Botulisme wordt veroorzaakt door botulinum neurotoxines. Diagnostiek gebeurt i.h.a. volgens de internationale referentiemethode door het monstermateriaal (o.a. bloed, maagdarminhoud, voer) te te testen in muizen en te kijken naar karakteristieke toxiciteit. Het gebruik van proefdieren willen we voorkomen. Tegenwoordig kan het toxine ook worden gedetecteerd met een in-vitro test waarbij de specifieke proteolytische activiteit van het toxine wordt gedetecteerd via massaspectometrie (MS) van peptide substraten. Voor deze Endopep-MS test moet het toxine eerst worden gezuiverd uit de monstermaterialen.

WBVR heeft recent lama enkel-domein antilichamen (VHHs) geïsoleerd tegen neurotoxine types C en D, die weliswaar bruikbaar waren in endopep-MS, maar met onvoldoende gevoeligheid en breedte van toxine binding. VHHs zijn uitermate geschikt voor het genetisch fuseren van individuele VHHs tot oligomeren van twee of drie VHHs. Voor andere antigenen is al veelvuldig aangetoond dat oligomerisatie van VHHs kan zorgen voor sterke toename in sterkte van antigeenbinding en breedte van antigeenherkenning. Doel van dit project is om met de beschikbare VHHs tegen neurotoxine types C en D verschillende VHH oligomeren te produceren door recombinante expressie. Ze zullen vervolgens worden gekarakteriseerd m.b.t. sterkte van neurotoxine binding en hun geschiktheid om in de Endopep-MS test lage concentraties neurotoxine types C en D te detecteren in monstermateriaal. Het uiteindelijke doel is om één geschikt VHH oligomeer wereldwijd ter beschikking te stellen voor toepassing in detectie van botulisme neurotoxine via endopep-MS. Het zal zo bijdragen aan een vermindering van proefdiergebruik.

Publicaties