Project

Lange-termijn Europa-Afrika Onderzoeksnetwerk arbovirale zoönosen

The increase in frequency and size of outbreaks caused by arthropod-borne viruses (arboviruses) is attributed to globalization and climate change. Most arboviruses that have emerged in the past decades find their origin in Africa (Bluetongue virus, Zika virus). In Africa, much knowlegde on these viruses is available, whereas effective control tools are generally lacking. Within the Long-term Europe-African Research Network (LEARN), scientists from Africa share their knowledge on arboviruses and scientists from Europe share their knowledge about innovative control tools. The scientists will together develop and implement diagnostic assays that can be used to monitor prioritized arboviruses that threaten veterinary and human health in both Africa and Europe. The second major objective of LEARN is to educate master and PhD students through international lectures and internships and to raise awareness among stakeholders including farmers, the pharmaceutical industry and policy makers. At the end of the project, both Europe and African will be better prepared for arboviral outbreaks.

De wereldwijde toename in frequentie en omvang van epidemieën die worden veroorzaakt door insect- of teek overdraagbare virussen (zogenaamde arbovirussen) wordt toegeschreven aan klimaatverandering en globalisatie. De meeste arbovirussen die de afgelopen jaren epidemieën hebben veroorzaakt vinden hun oorsprong in Afrika (Blauwtong virus, Zika virus). In Afrika is veel kennis aanwezig over deze virussen, maar zijn controlestrategieën vaak onvoldoende ontwikkeld. Binnen het Lange-termijn Europa-Afrika Onderzoeksnetwerk (LEARN) delen onderzoekers uit Afrika hun kennis over deze virussen en delen onderzoekers uit Europa hun kennis over innovatieve controlestrategieën. De onderzoekers werken samen aan de ontwikkeling van diagnostische testen die gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van de verspreiding van geprioriteerde virussen die zowel Afrika als Europa bedreigen. Deze kennis kan vervolgens gebruikt worden voor het ontwikkelen van vaccins en andere bestrijdingsstrategieën. De virussen waar het netwerk zich vooral op richt kunnen ziekte veroorzaken in zowel dieren als mensen (zoönosen). Een belangrijke doelstelling van LEARN is het opleiden van de onderzoekers van de toekomst en het verhogen van de bewustwording van boeren, (dieren)artsen, beleidsmakers en andere stakeholders. Aan het eind van het project zijn Europa en Afrika beter voorbereid op geprioriteerde arbovirussen.  

Publicaties