Project

Led met de zon mee

Om energiebesparing en klimaatneutrale toepassingen voor all-electric glastuinbouw te kunnen combineren met belichting wordt veel verwacht van efficiëntere belichtingssystemen zoals LEDs. LED biedt energetisch voordelen (hoge lichtoutput en benutbare warmte) en geeft ruimte voor toepassing van dynamische lichtrecepten (lichtkleur is te kiezen en in de tijd te variëren). Om de effectiviteit van het gebruik van belichting verder te kunnen verbeteren, en daarmee het elektriciteitsgebruik te kunnen reduceren, is meer kennis en een beter begrip nodig van de fysiologische processen die een rol spelen bij het dagritme, morfologie (o.a. bladstand), assimilatenaanmaak en de verdeling van deze assimilaten op plantniveau. 

Om energiebesparing en klimaatneutrale toepassingen voor all-electric glastuinbouw te kunnen combineren met belichting wordt veel verwacht van efficiëntere belichtingssystemen zoals LEDs. LED biedt energetisch voordelen (hoge lichtoutput en benutbare warmte) en geeft ruimte voor toepassing van dynamische lichtrecepten (lichtkleur is te kiezen en in de tijd te variëren). In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan waaruit gebleken is dat voor veel gewassen een spectrum met alleen rood en blauw licht niet voldoet. 

Een zeker aandeel groen licht is nodig voor biologische bestrijders en voor de mensen die in de kas moeten werken en kan positief zijn bij sommige gewassen. Voor een aantal gewassen is ca. 10% verrood licht nodig voor een goede bladstand,  lichtonderschepping en assimilatenverdeling.  Ook kan verrood worden gebruik in lage dosering als stuurlicht. Daarmee zijn de eerste stappen gezet om tot een “basisspectrum” voor een aantal gewassen te komen. Echter, om de volgende stappen te kunnen zetten in het verbeteren van de effectiviteit van het gebruik van belichting, en daarmee het elektriciteitsgebruik te kunnen reduceren, is meer kennis en een beter begrip nodig van de fysiologische processen die een rol spelen bij het dagritme, morfologie (o.a. bladstand), assimilatenaanmaak en de verdeling van deze assimilaten op plantniveau. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de rol van lichtspectrum op de assimilatenverdeling in bloeiende gewassen (blad / bloemen / knol), en de momenten van de dag dat rood/verrood verhouding een rol speelt (o.a. aan het einde van de natuurlijke dag).

Publicaties