Project

LEDs: het pad naar praktijk

In de afgelopen jaren is het elektriciteitsgebruik in de sector snel toegenomen door toenemende arealen en intensiteiten belichte teelt en de verwachting is dat de intensiteit nog verder zal stijgen. Om de CO2 reductie doelstellingen te halen moet het elektriciteitsgebruik voor belichting teruggebracht worden. Belangrijkste elementen om dit te realiseren zijn de volledige vervanging van SON-T belichting door LEDs, en strategieën om te belichten op behoefte van het gewas. De sector is zeer geïnteresseerd in LED belichting, maar implementatie gaat nog langzaam.

Een aantal vragen die nog leven zijn: wat doet LED met de energiebalans van de kas, hoe moet het kasklimaat daarop bijgestuurd worden, en wat gebeurt er met de planttemperatuur, verdamping, nutriĆ«ntenopname van het gewas en de efficiĆ«ntie van het gedoseerde CO2? Moet het LED licht van boven worden gegeven of als tussenbelichting?  En moeten de LEDs actief gekoeld worden waarbij de warme lucht naar beneden geblazen wordt, of zijn passief gekoelde LEDs voldoende? In een aantal recent gehouden bijeenkomsten met belichtende telers blijkt dat er bij de telers nog veel vragen leven over de afstemming van lichtspectrum van de LEDs, warmteafgifte van de LEDs t.o.v. de SON-T en klimaatinstellingen (verwarming, luchting). Omdat de trend is dat er met steeds hogere lichtintensiteiten belicht wordt, wordt dit project uitgevoerd met een hoge intensiteit assimilatiebelichting (270 mol/m2;/s) op basis van de principes van het nieuwe telen.

Publicaties