Project

LegValue - duurzame bedrijfssystemen en afzetketens met eiwitgewassen

Doel is het ontwikkelen van duurzame bedrijfssystemen en afzetketens met eiwitgewassen. Hiermee beoogt de EU de afhankelijkheid van import van eiwitproducten te verminderen (vooral uit Noord en Zuid Amerika met daarmee samenhangende vraagstukken over duurzaamheid) en de ontwikkeling van ecosysteemdiensten (o.a stikstofbinding) te stimuleren. Wageningen University & Research is partner binnen het project en het bedrijf Agrifirm is betrokken als stakeholder (niet als partner).

De doelstelling van onze activiteiten in het project is tweeërlei: Het samen met stakeholders ontwikkelen en verbreden van kennis over de concurrentiekracht en de milieu-impact (ecosysteemdiensten) van eiwitgewassen in Nederland en de daarmee samenhangende verwerkingsketens richting veevoer en voedsel. Hierdoor wordt helder hoe en onder welke voorwaarden eiwitgewassen en de daarbij horende duurzame ketens competitief kunnen worden in Nederland.

Meer eiwitgewassen

Het ontwikkelen van kansrijke transitiepaden om van de huidige situatie te komen tot een situatie waarin substantieel meer eiwitgewassen worden geproduceerd en afgezet in Nederland is eveneens één van de doelen, inclusief het vinden van aanknopingspunten voor de verschillende stakeholders om dit mogelijk te maken. Hierin wordt kennis toegepast en verdiept over transitievraagstukken en interactieve scenario-ontwikkeling.

Het project biedt ons de unieke mogelijkheid om de transitieopgave en de uitgangssituatie te benchmarken met andere landen, zodat een dieper en breder inzicht in de vraagstelling en de oplossing wordt verkregen. Het project sluit naadloos aan bij de op 30 oktober 2014 in de Tweede Kamer aangenomen aangenomen motie van de Kamerleden Veldhoven en Geurts.

Publicaties