Project

LEN-Natuur en economie

Een van de doelen uit het Natuurpact is het versterken van de relatie tussen natuur en economie. Dit project inventariseert samen met de betrokkenen de beleidsstrategieën van provincies op het gebied van natuur en economie en brengt de verwachtingen, ervaringen en handelingsperspectieven met betrekking tot deze strategieën in beeld.

Dit project brengt de beleidsstrategieën van provincies om de relatie tussen natuur en economie (voor andere sectoren dan landbouw) te versterken in beeld. Er wordt geïnventariseerd welke verwachtingen, programmas, en actoren bij deze strategieën betrokken zijn. Op basis van concrete praktijkvoorbeelden wordt met de betrokkenen afgeleid wat de beoogde effecten zijn van deze beleidsstrategieën en worden de ervaringen over wat werkt en niet werkt bij de uitvoering van deze beleidsstrategieën opgehaald, gerelateerd aan inzichten uit eerder onderzoek, en gedeeld.

Publicaties