Project

LEN-Overgangszones

Provincies dragen niet alleen zorg voor natuur binnen het NNN, ook buiten het NNN ondernemen zij van alles om biodiversiteit te versterken. In dit onderzoek wordt in beeld gebracht hoe provincies bossen, verbindingszones, landschapsbeleid en overgangsgebieden weten te realiseren en op welke wijze dit bijdraagt aan biodiversiteitsdoelen.

In dit project wordt in beeld gebracht welk beleid voor natuur buiten het NNN wordt ontwikkeld door provincies en wat de ervaringen zijn met dit beleid. De focus ligt hierbij op gebiedgericht beleid (bossen, verbindingszones, landschapsbeleid en overgangsgebieden). De beleidsvoortgang en ervaringen hiermee zijn belangrijk in het kader van de nieuwe ambities uit het  Programma Natuur om overgangszones te realiseren en vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied dat inzet op integrale gebiedsaanpakn waarin natuur ook een plek dien te krijgen.

Publicaties