Project

Leren van de leg

Verenpikken is een probleem dat vooral in de legsector voorkomt en waar de laatste tien jaar heel veel kennis en ervaring is opgedaan. Deze kennis en ervaring vanuit de legsector is mogelijk ook toepasbaar bij vleeskuikenouderdieren.

Verenpikken is een probleem dat vooral in de legsector voorkomt, maar ook in legouderdieren en vleeskuikenouderdieren een probleem kan zijn. Eerder al zijn er voor de legsector diverse kennisproducten verschenen, die pluimveehouders handvatten biedt om verenpikken te voorkómen en, als het zich voordoet, de schade te beperken. Hoewel dit vooral kennis vanuit de legsector was en gericht was op de legsector, zijn er veel overeenkomsten met de vermeerderingssector. Met name die punten die ook gelden voor de vermeerdering zouden uitgelicht moeten worden. Ook punten die in aangepaste vorm van belang kunnen zijn voor de vermeerderingssector zouden meegenomen kunnen worden.

Het doel van het project is het screenen van bestaande populaire kennisproducten voor legpluimveehouders op informatie over verenpikken die van belang kan zijn voor vermeerderaars. Dit wordt aangevuld met wetenschappelijke literatuur over verenpikken specifiek bij ouderdieren. Deze informatie dient dan vervolgens tot een kennisproduct voor de vermeerderaars omgevormd te worden.

Publicaties