Project

Lerende Evaluatie Natuurpact 3.0 No regrets

Sinds 2013 is het natuurbeleid gedecentraliseerd. Het Rijk en de provincies hebben in het Natuurpact afspraken gemaakt over de ambities en financiering van het Nederlandse natuurbeleid tot 2027. Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren. Dit project analyseert de vooruitgang van het beleid op 5 onderwerpen voor de volgende evaluatie die voorzien is voor 2023.

Sinds 2013 is het natuurbeleid gedecentraliseerd. Het Rijk en de provincies hebben in het Natuurpact afspraken gemaakt over de ambities en financiering van het Nederlandse natuurbeleid tot 2027. Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren. Dit project analyseert de vooruitgang van het beleid op 5 onderwerpen voor de volgende evaluatie die voorzien is voor 2023.

Publicaties