Project

Lichtcriteria alstroemeria

Implementatie van LED is een essentieel onderdeel naar all-electric teeltconcepten. De keuze van het juiste spectrum vormt hierin een kennishiaat. Voor het onderzoek Alstroemeria van de toekomst, dichtbij is de spectrumkeus ondersteund met een kort onderzoek binnen het onderzoek LED licht bij zonlicht. Hiertoe zijn 7 spectra in een korte proef met twee Alstroemeria rassen getest.

Een optimale spectrale samenstelling van het LED licht voor implementatie in toekomstige fossielvrije teeltsystemen, met de hoogst mogelijke producties en behoud/verbetering bladkwaliteit. Kennis opdoen over de invloed van lichtspectrum op de kwaliteit van het blad, de productie, de assimilatenverdeling en het samenspel vegetatieve/generatieve ontwikkeling van Alstroemeria.

Publicaties