Project

Literatuurstudie consumentenonderzoek biologisch

Het ministerie van LNV verkent mogelijkheden om de productie en aankoop van meer duurzaam, in Nederland geproduceerd, voedsel te bevorderen. In dit project willen we op basis van de bestaande (wetenschappelijke) literatuur, de leerpunten voor interventies rondom Biologische producten voor drie consumentengroepen en de sociale omgeving in beeld brengen.

LNV wil met raadpleging van experts en in samenwerking met ketenpartners de aankoop van biologische producten stimuleren. Als input hiervoor is meer inzicht gewenst in de gedragsbepalers van en specifieke aanknopingspunten voor verschillende doelgroepen, en de rol die de sociale omgeving hierbij kan spelen.

Dit om bij te dragen aan het bevorderen van de productie en consumptie van meer duurzaam Nederlands voedsel. Er is weliswaar kennis over de acceptatie van biologisch voedsel beschikbaar, maar deze is gefragmenteerd en niet verzameld vanuit dit specifieke perspectief en lijkt deels ook op aannames gebaseerd. De vraag aan Wageningen Economic Research is dan ook: Op basis van de reeds aanwezige kennis over Nederlands biologisch voedsel, maak inzichtelijk wat relevante criteria zijn om aantrekkelijk te communiceren naar de drie reeds geselecteerde doelgroepen en identificeer de relevantie van de sociale omgeving als gedragsbepaler.

Publicaties