Project

Literatuurstudie duurzaamheidsinfo voedsel

Vanuit het oogpunt van de consument is duurzaamheid een ingewikkeld concept. Duurzaamheid is namelijk veelomvattend, zo valt er bijvoorbeeld milieu, dierenwelzijn en rechtvaardigheid onder. Duurzaamheid is abstract en gekoppeld aan consequenties die we pas op de  lange termijn ervaren, terwijl de keuze voor bijvoorbeeld druiven of aardbeien in de supermarkt in het hier en nu wordt gemaakt. Duurzaamheid van een product is ook niet zichtbaar op het product zelf, en vaak alleen te achterhalen via informatie op bijvoorbeeld de verpakking. Duurzaamheid is dus een complex concept waar veel verschillende dimensies onder vallen en het is dan ook erg ingewikkeld om over duurzaamheid te communiceren. Voor consumenten is het gewoonweg ingewikkeld om in de kantine, in de supermarkt, tijdens online shoppen of als zij iets bestellen te weten of ze een duurzame keuze maken. De vraag is dan ook: welke vormen van duurzaamheidscommunicatie zijn effectief om consumenten te ondersteunen in duurzame keuzes. Op dit moment worden we wereldwijd geconfronteerd met veel verschillende issues die relateren aan duurzaamheid, zoals verminderde biodiversiteit, klimaatverandering. Er is al veel bekend en gedaan rondom het communiceren van duurzaamheid. In dit project willen we de bestaande wetenschappelijk kennis bundelen om zo een overzicht te krijgen hoe duurzaamheidsinformatie duurzame keuzes van consumenten kan ondersteunen.    

Vanuit het oogpunt van de consument is duurzaamheid een ingewikkeld concept. Duurzaamheid is namelijk veelomvattend, zo valt er bijvoorbeeld milieu, dierenwelzijn en rechtvaardigheid onder. Duurzaamheid is abstract en gekoppeld aan consequenties die we pas op de  lange termijn ervaren, terwijl de keuze voor bijvoorbeeld druiven of aardbeien in de supermarkt in het hier en nu wordt gemaakt. Duurzaamheid van een product is ook niet zichtbaar op het product zelf, en vaak alleen te achterhalen via informatie op bijvoorbeeld de verpakking. Duurzaamheid is dus een complex concept waar veel verschillende dimensies onder vallen en het is dan ook erg ingewikkeld om over duurzaamheid te communiceren. Voor consumenten is het gewoonweg ingewikkeld om in de kantine, in de supermarkt, tijdens online shoppen of als zij iets bestellen te weten of ze een duurzame keuze maken. De vraag is dan ook: welke vormen van duurzaamheidscommunicatie zijn effectief om consumenten te ondersteunen in duurzame keuzes.  

Op dit moment worden we wereldwijd geconfronteerd met veel verschillende issues die relateren aan duurzaamheid, zoals verminderde biodiversiteit, klimaatverandering. Er is al veel bekend en gedaan rondom het communiceren van duurzaamheid. In dit project willen we de bestaande wetenschappelijk kennis bundelen om zo een overzicht te krijgen hoe duurzaamheidsinformatie duurzame keuzes van consumenten kan ondersteunen.

Publicaties