Project

Living Labs

Als onderdeel van het Kennisbasisprogramma “Circulair en Klimaatneutraal” heeft het Living Labs-project een evaluatiekader ontwikkeld waarmee deelnemers die betrokken zijn bij living labs hun living labs kunnen beoordelen.

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers werken steeds vaker samen aan de transitie naar een duurzamere samenleving, bijvoorbeeld hoe de melkveehouderij in het veenweidegebied moet omgaan met klimaatverandering of hoe de productie van friet te verduurzamen. Eén van de manieren waarop deze samenwerking vormgegeven kan worden, is een living lab (LL). In een living lab zoeken verschillende partijen samen naar passende manieren om de relevante uitdagingen op te pakken en werken interactief aan de ontwikkeling en toepassing van concrete innovaties door diezelfde partijen. Deelnemers van dergelijke living labs vinden het wenselijk dat er regelmatig tijdens de samenwerking gekeken wordt hoe het living lab presteert en in hoeverre het voldoet aan de wensen en verwachtingen van de deelnemers. Ook anderen, zoals de financiers, willen graag weten wat de living labs concreet bijdragen.

Publicaties