Project

Living within the Planetary boundaries - biomass as the base of our future circular society

Een transitie naar een circulaire biobased en klimaatslimme samenleving is het antwoord op de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan. Circulaire systemen in het groene en blauwe domein sluiten cycli van water, nutriënten en koolstofcycli, minimaliseren lekken in deze cycli en de effecten van klimaatverandering. In een circulair systeem leven we binnen de planetaire grenzen. Geïntegreerde circulaire systemen zullen lineaire systemen vervangen door slimme verbindingen te maken binnen en tussen terrestrische (plantaardige en dierlijke) en mariene productiecycli, en netwerken versterken. Op dit moment ontwikkelt de samenleving, of het nu wetenschappers, beleidsmakers, particuliere bedrijven en bezorgde burgers zijn, kennis en ervaring om de noodzakelijke bouwstenen te leveren van zo'n circulaire biobased samenleving. Deze bouwstenen omvatten bijvoorbeeld effectief gebruik van land, water en energie, koolstofvastlegging, bescherming van de biodiversiteit, veranderingen in consumentengedrag en innovatieve bestuursstructuren, nieuwe bedrijfsmodellen en economische veranderingen

Een transitie naar een circulaire biobased en klimaatslimme samenleving is het antwoord op de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan. Circulaire systemen in het groene en blauwe domein sluiten cycli van water, nutriƫnten en koolstof, minimaliseren lekken in deze cycli en de effecten van klimaatverandering. In een circulair systeem leven we binnen de planetaire grenzen Georganiseerd rond drie hoofdthema's:

1)(her)ontwerp van agro-foodsystemen

2) Economische en beleidsperspectieven in de circulaire biobased samenleving

3) Leven en klimaat herstellen in een circulaire biobased samenleving.

Het congres zal deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan wetenschappelijke sessies, masterclasses en bedrijfsbezoeken, om hen te inspireren om gezamenlijk transitietrajecten te definiƫren die de overgang naar een circulaire bio-economie die klimaatherstel garandeert, vergemakkelijken.

De conferentie zal plaats vinden op 6 en 8 december 2021 en is open voor maximaal 700 deelnemers.

 

Publicaties