Project

Logboek analyse schubvis 2019 IJsselmeer

Het ministerie van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit (LNV) streeft naar een duurzaam bestandsbeheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving. LNV is in het kader van de Visserijwet verantwoordelijk voor een duurzame visserij op snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het IJsselmeer en Markermeer. LNV wil de ontwikkeling van deze bestanden nauwgezet volgen. Om dit te bewerkstelligen wil het ministerie ook goede informatie verzamelen over ontwikkelingen in de lengte-opbouw van de bestanden en de vangsten en over biologische sleutels (leeftijd, geslacht, paairijpheid, gewicht).

Ten behoeve van duurzaam visserijbeheer is een overzicht  van de bestandsontwikkelingen in vier commercieel beviste bestanden in het IJsselmeer en Markermeer gewenst, te weten voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem. In maart 2021 wordt dit in een overzichtsrapportage opgeleverd, gericht op de ontwikkelingen in de bestanden en de visserij tot en met 2020. In oktober-december van 2021 zal aan het overzicht voor maart 2022 gewerkt worden.

De ontwikkelingen in de visserij worden gevolgd met een logboekregistratie en een marktbemonstering, die allebei binnen dit BO-programma vallen. De beschrijvingen van de ontwikkelingen in de bestanden worden tevens gebaseerd op informatie uit de jaarlijkse visstandmonitoring met de boomkor die is opgenomen in het WOT-programma.

A-toomkuil

Het ministerie wil daarnaast onderzoeken of een visstandbemonstering met A-toomkuil een aanvulling of een alternatief zou kunnen zijn voor de monitoring met de boomkor. Met de A-toomkuil kan een breder spectrum aan soorten en lengteklassen worden bemonsterd. Binnen dit BO-project wordt in overleg met betrokken beleidsmakers en in samenwerking met experts en ter zake kundige vissers een gestandaardiseerde bemonstering met een A-toomkuilsurvey opgezet en onderzocht hoe deze kan worden ingezet voor een betrouwbare gegevensreeks ten behoeve van visserijadviesmodellen.

English

The ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is responsible for sustainable fisheries in the lakes IJssel and Marker. An overview report of the development of the four fish stocks (pikeperch, perch, bream and roach) and the fisheries on these stocks, up to 2020, shall be delivered in March 2021. In October-December 2021 WMR shall start on the analyses for the overview for 2022. Information on the fisheries is collected in a logbook programme and a market sampling programme. Developments in the stocks are analyzed with information from the regular survey (subsidized by the WOT-programma).

Also, the ministry wants to explore the option to have a survey on lake IJssel with a pair-trawl. This could function as a supplementary survey in addition to the current survey, or as a replacement for the current survey. A broader range of length classes can by caught with this type of survey. During this project, a pair-trawler survey will be initiated after consults with both fishermen and policy makers.

Publicaties