Project

MAGIC

Het doel van MAGIC is ontwikkeling van resource-efficiënte en economisch rendabele industriële gewassen, geteeld op marginale gronden in Europa. Dit draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de bio-based economie/circulaire economie en het halen van de EU brede energie- en klimaatdoelstellingen waarbij concurrentie met voedsel wordt geminimaliseerd.

Het MAGIC project draagt bij aan:

  1. Decarbonisatie van de energie en biochemie sectoren in Europa via de mobilisatie van grondstoffen geteeld op gronden die niet voor voedselproductie worden gebruikt en waar teelt niet ten kosten gaat van de ecosysteemdiensten die marginale gronden leveren;
  2. Diversificatie van aanbod en gebruik van geteelde grondstoffen voor de biochemie en de energie sector zonder toename in concurrentie om land voor voedsel;
  3. Efficiëntere logistieke inrichting van biomassa ketens waardoor meer kostenreductie en broeikasgas mitigatie gerealiseerd kan worden in de biobased economie;
  4. Betere samenwerking in Europa op het gebied van toegepast onderzoek tussen industrieën, kennisinstituten en overheden wat tot snellere realisering zal leiden van de Europese doelstellingen op het gebied van de Europese en Nederlandse energie en klimaatdoelstellingen in harmonie met voedselproductie.

Bijdrage van Wageningse Kennisinstituten

De specifieke bijdrage van de 3 WUR Kennisinstituten (Environmental, Plant en Food&Biobased research) aan het project richt zich op:

  1. Ontwikkelen van een database met gepubliceerde informatie over alle eigenschappen van industriële planten die in potentie geschikt zijn voor productie van biomassa en non-food producten op marginale gronden en integratie van alle projectresultaten in een webbased tool zodat deze makkelijk toegankelijk en gebruikt kunnen worden door belangrijke (industriele) stakeholders.
  2. Gedetailleerd in kaart brengen en karakteriseren van marginale gronden in Europa (waaronder Nederland) zodat voor deze gebieden bepaald kan worden of deze geschikt zijn en duurzaam gebruikt kunnen worden voor non-food biomassa productie met industriële gewassen.
  3. Identificeren en verbeteren van rassen binnen industriële gewasgroepen met als doel planten te genereren die geschikt zijn voor teelt op marginale gronden en daarbij geschikte grondstoffen leveren voor conversie in verschillende bio-materialen en bio-energie.
  4. Identificatie van meest optimale teelt technieken voor industriële gewassen op marginale gronden.
  5. Ontwerp en (duurzaamheids)evaluatie van logistieke ketens voor bio-energie en biochemische producten gebaseerd op grondstoffen geteeld op marginale gronden.

Publicaties