Project

MAGNIFICENT

Magnificent is een R&D- en innovatieproject vanuit de industrie met als doel de huidige markttoepassingen voor hoogwaardige microalgeningrediënten uit te breiden. Dat zal nieuwe zakelijke kansen opleveren, de technologie industrialiseren en de kennis en ervaring verschaffen die nodig zijn om binnen 5 à 10 jaar de markt voor gemiddeld en laaggeprijsde ingrediënten te betreden.

De algemene doelstelling van het project is het ontwikkelen en valideren van een duurzame en economisch haalbare nieuwe waardeketen op basis van de kweek en verwerking van microalgen, met als doel microalgen als grondstof om te zetten in waardevolle ingrediënten voor toepassingen in voeding, aquacultuurvoer en cosmetica.

Om dit mogelijk te maken, is het project gericht op optimalisatie van verwerkingsstappen, zowel upstream (aanpassing en selectie van industriële/robuuste algenstammen, verbetering van de kweekomstandigheden en de beoogde productconcentratie) als downstream (scheiding, zuivering), om het algemene doel te bereiken, namelijk een zo hoog mogelijke productie van interessante stoffen. De ontwikkeling en validering van nieuwe ingrediënten en productformuleringen is bedoeld voor de levensmiddelen-, aquacultuurvoer- en cosmeticasector. De technologieën worden geïntegreerd en gevalideerd. De exploitatie en uitvoering van deze werkzaamheden wordt ondersteund door ketenevaluatie, marktbeoordeling, beoordeling van de sociaal-economische gevolgen en LCA. Er zal specifieke aandacht zijn voor de eisen van het bestaande EU-regelgevingskader. De mkb-onderneming IMENZ richt zich op ontwikkeling en formulering van bioactieve peptiden uit algen, om te worden toegepast als functioneel bestanddeel in levensmiddelen, diervoer, cosmetica of die waardevol zijn als nutraceutisch middel.

Publicaties