Project

Management

Voortbouwend op ervaringen in voorgaande jaren,  de organisatieontwikkeling bij Wageningen Research (WR)  en de Uitvoeringsovereenkomst 2018-2022 WOT-N&M kent het management van de WOT Natuur & Milieu in 2021 twee relevante lijnen:  De WOT-lijn en de PBL-lijn. Deze twee lijnen worden doorgetrokken in de planning & control cyclus van het programma.

De WOT N&M streeft naar een efficient management van de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu langs twee lijnen: de WOT-lijn, via de LNV jaarplancyclus voor de Uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu en de
PBL-lijn: via de PBL-jaarplancyclus voor de taken van WOT-PBL, waarbij PBL voor de WOT namens LNV als gemandateerd opdrachtgever optreedt.

Publicaties