Project

Management Agromilieu

In de WOT N&M wordt invulling gegeven aan de wettelijke onderzoekstaken op het gebied van natuur en milieu, zodat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn verplichtingen op grond van nationale en internationale wet- en regelgeving ter bescherming van natuur en (agro)milieu kan nakomen. Het thema Agromilieu zorgt voor onderbouwing met cijfers en (tussen)rapportages voor de meststoffenwet, gewasbeschermingswet, NEC-verplichtingen, UNFCCC, Kyoto en andere broeikasgas regelingen.

In het thema Agromilieu worden de wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd binnen het domein van het DG Agro i.o. van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De wettelijke onderzoekstaken ondersteunen een aantal werkvelden (Commissiev van Deskundigen Meststoffenwet, borging mestlaboratoria, instrumentaria tbv adviezen gewasbescherming, bijdragen aan de Emissieregistratie). Dit project is ondersteunend aan deze werkvelden.

Publicaties