Project

Management Evaluatie Natuurbeleid

De rijksoverheid verlangt een efficiënte en effectieve inzet van de middelen voor de Wettelijke Onderzoekstaken die vallen onder het thema Balans van de Leefomgeving (BvdL).

Doelstelling

Het gaat hier om inzet voor het beleidsveld Natuur in brede zin, dat wil zeggen natuur, bos, landschap en de maatschappelijke context waarin dit beleidsveld zich bevindt. Om er voor te zorgen dat het onderzoek op de gewenste efficiente en effectieve wijze verloopt is het nodig de werkzaamheden in dit thema te managen.

Het doel van het project is een effectieve en efficiënte uitvoering van de activiteiten binnen het thema Balans van de Leefomgeving.

Werkwijze

Het themamanagement bestaat uit twee hoofd-activiteiten:

  • Inhoudelijke sturing:
    Articulatie van relevante onderzoeksvragen op basis van informatie van departementen, planbureau's en wetenschappelijk onderzoek.  Deze onderzoeksvragen worden vertaald in onderzoeksvoorstellen in het werkplan. De inhoudelijke sturing vindt plaats in samenspraak met de Werkgroep Kennisontwikkeling van de WOT.
  • Planning en control:
    Opstellen van een jaarplan met begroting voor het programma, voortgangsbewaking, evaluatie en kwaliteitsbewaking.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project is een effectieve en efficiënte uitvoering van de activiteiten binnen het thema Balans van de Leefomgeving.

Publicaties