Project

MARE2020-08 Regional Coordination

The increased relevance of regional coordination of data collection, with the establishment of Regional Coordination Groups (RCGs) as well as the supportive thematical intersessional subgroups, has led to an increased burden of coordination and administrative tasks associated with the operation of RCGs. This increased burden extends to the Member States as well. In our case, to the WOT programme.

Dit project dekt personeels- en reiskosten voor de deelname aan het EU MARE 2020-08 project SECWEB. Dit project richt zich op verbeteren en faciliteren van werkprocessen en uitdragingen van de RCGs door technische en ondersteunende middelen. 

Publicaties