Project

Mariene bouwstenen: Circulair gebruik van mineralen (C,N,P) door schelpdierkweek

Schelpdieren zijn een bron van duurzame eiwitten en daarnaast is er een toenemende interesse voor hergebruik van de koolstofrijke schelpen (CaCO3), bijvoorbeeld voor gebruik in bouwmaterialen. Hiermee kan schelpdierkweek bijdragen aan een circulaire economie. Om deze connecties tussen land en zee succesvol te kunnen benutten is schaalgrootte een belangrijke factor. Schelpdierkweek in offshore gebieden wordt gezien als een belangrijke stap om productie te verhogen. De huidige studie is er op gericht om duurzame productie niveaus voor schelpdierkweek op de Noordzee te bepalen. Deze schattingen zijn van belang om de ontwikkeling van circulaire productie op zee verder vorm te kunnen geven.

Het doel van deze studie is om de kansen voor schelpdieren in circulaire en klimaat robuuste strategie├źn te duiden. Hiervoor zullen we inzicht geven in de nutri├źntenkringloop (koolstof, stikstof en fosfor), schattingen van de draagkracht maken op basis van indicatoren, en thema's als schaalvergroting en impact op natuurlijk kapitaal bespreken. De focus van het onderzoek is gericht op schelpdierkweek op de Noordzee, waarbij verschillen tussen kustgebieden en andere offshore-gebieden expliciet worden gemaakt. Het onderzoek gaat in op hoe maximale schattingen voor kweek zich verhouden tot voedselambities en vereisten van de bouwsector, om zodoende de scope voor circulaire ontwikkelingen te toetsen.

Dit zal resulteren in nieuwe kennis die essentieel is om 1) realistische ambities te stellen voor duurzame voedselproductie in offshore gebieden (Noordzee) met een lage ecologische voetafdruk en tegelijkertijd 2) ons denken vorm te geven over innovatieve verbindingen tussen land en zee door koppeling van twee sectoren (schelpdieren, beton) die tot nu toe volledig onafhankelijk opereren. De resultaten zullen leiden tot een wetenschappelijke publicatie en daarnaast worden de belangrijkste inzichten gepresenteerd in een folder (in het Nederlands) die beschikbaar is voor de industrie en andere belanghebbenden.

Publicaties