Project

MarinePlan

Een van de dringendste uitdagingen van vandaag is het behoud, de instandhouding en het herstel van de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen, terwijl tegelijkertijd de exploitatie van ecosystemen door mensen die afhankelijk zijn van hun diensten, goederen en voordelen ervan. Klimaatverandering maakt het nog moeilijker om de ingewikkelde afwegingen tussen afwegingen tussen duurzaamheid en meerdere, soms tegenstrijdige, exploitatiedoelstellingen. Maritieme ruimtelijke ordening (MSP) beoogt de gezamenlijke bescherming en het gezamenlijke gebruik van de zee mogelijk te maken, en wordt steeds meer gebruikt binnen de Europese zeeën. Het is het belangrijkste geïntegreerde mariene bestuurs- en beheersproces dat erop gericht is duurzaamheid en exploitatiedoelstellingen met elkaar in evenwicht te brengen, maar desondanks beschikt het nog niet over een duidelijke capaciteit of een reeks algemeen aanvaarde methoden om bij te dragen tot de verwezenlijking van het milieubeleid van de EU en mondiaal milieubeleid. Hoewel er met name een overvloed aan wettelijke instrumenten is, zoals EU richtlijnen en beheersinstanties, zijn veel Europese MSP- en beschermde mariene gebieden (MPA's) momenteel niet gecoördineerd.

Publicaties