Project

Masterplan Fusarium 2.0

Fusarium staat in de top vijf van de meest bedreigende plantenziekten ter wereld. De chemische bestrijding is lastig omdat middelen tegen Fusarium een relatief lage effectiviteit hebben of op termijn komen te vervallen (zogenaamde candidates for substitution, zoals de werkzame stof  thiofanaat-methyl die eind 2021 van de markt verdwijnt. In Nederland zijn de problemen met Fusarium de afgelopen jaren sterk toegenomen in sierteelten als chrysant, gerbera, lisianthus en potorchidee.

Het Masterplan Fusarium 2.0 bouwt verder op de fundering gelegd door Masterplan Fusarium (2018-2020) en werkt aan een solide basis voor het oplossen van de Fusarium problematiek in bovengenoemde teelten met Fusarium oxysporum, F. solani en F. proliferatum. Deze kennisbasis bestaat uit (1) Sterk en gezond uitgangsmateriaal: Selectie en veredeling van resistente cultivars en de inzet van plantversterkende endofyten kunnen de impact van Fusarium infecties verminderen. (2) Epidemiologie en preventie. Analyse van de verspreidingsroutes van de verschillende pathogenen en van de bedrijfsvoering op verschillende bedrijven geven aan waar de kritieke punten in de keten zitten. Hygiëneplannen en -protocollen kunnen de ziektedruk op bedrijven helpen verminderen. Tenslotte (3) geïntegreerde beheersing door de inzet van antagonisten en plant- en bodemweerbaarheid verhogende middelen. Deze kunnen zowel op het niveau van de plant als op praktijkschaal worden getest.

Het groeiende probleem van Fusarium vraagt om een geïntegreerde aanpak. Kennis uit dit project is zo van belang voor zowel de bedekte als de open teelten met problemen met Fusarium.

Publicaties