Project

Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen

Er zijn grote problemen bij de bestrijding van trips en is er dringend behoefte aan nieuwe innovatieve methoden voor bestrijding. Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips te komen door te werken aan: 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. Deze pijlers worden vervolgens geïntegreerd tot een systeemaanpak.

De Californische trips, Frankliniella occidentalis, is een groot probleem in bloemisterijgewassen als chrysant, roos, alstroemeria, amaryllis en diverse potplanten. De tripsen geven snel schade aan bloemen en blad. Bovendien kunnen ze het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) overdragen, wat regelmatig ernstig toeslaat in o.a. chrysant en alstroemeria. De plaag is zowel met chemische middelen als met biologische bestrijders vaak onvoldoende onder controle te houden. Bij veel telers werken chemische middelen nog maar nauwelijks vanwege resistenties in tripspopulaties, of doordat de toedieningstechnieken ontoereikend zijn. Bovendien wordt het gebruik van bestaande middelen ook nog eens teruggebracht door verdere restricties bij herregistraties van middelen. Een probleem bij biologische bestrijding is de vaak slechte vestiging van predatoren van trips. Door het onderzoek van de afgelopen jaren is de geïntegreerde bestrijding van trips verder ontwikkeld en een toenemend aantal telers maakt gebruik van natuurlijke vijanden en biologische middelen.

 

Resultaten:

  • De werking van endofytische schimmels op trips is deels ontrafeld. Er zijn 3 schimmels geïdentificeerd die veel potentie lijken te bieden. Deze worden verder onderzocht binnen de PPS versterking plantweerbaarheid met endofyten
  • De werking van endofytische schimmels op trips is deels ontrafeld. Er zijn 3 schimmels geïdentificeerd die veel potentie lijken te bieden. Deze worden verder onderzocht binnen de PPS versterking plantweerbaarheid met endofyten
  • Voor Orius laevigatus bleek kwaliteitsartemia (cysten van de pekelkreeft) zeer geschikt als voedsel voor een populatieontwikkeling op chrysant. In de PPS Green Challenges is verder onderzocht of op basis hiervan een strategie voor tripsbestrijding kon worden ontwikkeld.
  • Voor de ondersteuning van populaties bodemroofmijten zijn saprofage aaltjes getest als alternatief voor toplagen met voermijten, wat naar verwachting een meer stabiele populatieopbouw van roofmijten zal geven. De eerste resultaten bevestigen dit.
  • Relatieve vochtigheid heeft geen invloed op de beweeglijkheid van tripslarven, maar licht blijkt een sterk effect te hebben.

Publicaties