Project

MC ITN network FOODSMARTPHONE

Op dit moment worden nog overal in de voedselketen monsters verzameld, geadministreerd en verzonden naar laboratoria voor onderzoek op resten van bijvoorbeeld pesticiden, antibiotica, natuurlijke toxines en allergenen. Afhankelijk van de aantallen en de moeilijkheidsgraad kan het daarna enige dagen duren voordat een labuitslag beschikbaar is, terwijl er in de meeste gevallen niets aan de hand is. De verwachting is dat een deel van deze metingen heel goed verplaatst kan worden en reeds ter plekke kan worden uitgevoerd door voedselinspecteurs uitgerust met een smartphone.

Hierdoor wordt er tijd en geld bespaard en kunnen de laboratoria zich vooral richten op de verdachte gevallen en het verkrijgen van bewijslast met behulp van geavanceerde apparatuur.

Behalve voor het efficiënter monitoren van de voedselkwaliteit door professionals is het heel goed voorstelbaar dat op termijn ook consumenten zelf die metingen gaan doen met hun smartphone. Daarbij worden ze geholpen door slimme apps en draadloze support om de kwaliteit van de meting te waarborgen.

Publicaties