Project

Mest koelen voortgang 2022: melkvee drijfmest koelen in kelders en extern

Mest koelen beperkt het ontstaan van methaan uit de mest omdat de biologische activiteit van de methanogene bacteriën lager is bij een lagere temperatuur.

Mest koelen beperkt het ontstaan van methaan uit de mest omdat de biologische activiteit van de methanogene bacteriën lager is bij een lagere temperatuur (< 10˚C). In twee deelprojecten (mest koelen in bestaande kelders, en mest koelen in een externe unit) wordt voortgebouwd op de eerdere ervaring met mest koelen 1.0 op twee bedrijven in Groningen, maar met een verbeterde techniek. De meetreeks met mest koelen 2.0 in de kelders van een bedrijf in Hellum wordt afgerond. Daarnaast wordt een nieuwe techniek beproefd: de mest wordt in een externe container gepompt, daar gekoeld en weer teruggepompt in de kelders (extern koelen).

Publicaties