Project

Met LED naar een perfecte chrysant

Door gebruik van kasluchtkoeling en verneveling kan het CO verlies worden beperkt en ruim voldoende warmte worden geoogst om hiermee de kas jaarrond met een warmtepomp en warmte koude opslag (WKO) te kunnen verwarmen. Met hybride belichting is elektriciteit bovendien effectiever benut dan met alleen SON-T belichting. Energetisch is er een grote stap te zetten, maar tegen hoge investeringen (WKO).

Het onderzoek De Perfecte Chrysant heeft wel vragen opgeroepen over de effecten van de verschillende instrumenten op groei en ontwikkeling van de planten. Is de luchtbeweging die door de OPACs ontstaat een reden voor meer generatieve groei met kleiner blad? Leidt hoge RV tijdens de eerste weken van de korte dag tot een minder goede bloemvorming? Waarom is in alle teelten meer biomassa in de steel gekomen in verhouding tot blad en bloem, dan bij de referentie bedrijven. Dit zijn vragen die alleen in aparte onderzoeken zijn te beantwoorden. Omdat OPACs met WKO opslag een hoge investering vragen, wordt voor de praktische toepassing meer verwacht van ontvochtiging in combinatie met een warmtepomp waarbij de warmte op dagbasis weer in de teelt wordt gebruikt.

Publicaties