Project

Methode ontwikkeling en surveys fycotoxinen t.b.v. WOT

Natuurlijke toxinen in het voedsel (mycotoxinen, fycotoxinen en fytotoxinen) zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van ziekteverschijnselen. Dit project speelt in op de behoefte aan innovatieve (gevalideerde) chemische onderzoeksmethoden voor fycotoxinen (mariene en zoetwater toxinen), die efficiënter en effectiever zijn dan de bestaande methoden en die ook geschikt zijn om potentiële nieuwe risico’s, mogelijk veroorzaakt door klimaatverandering en/of globalisering, in kaart te brengen.

Doelstelling

De doelstelling van het project is geschikte analysemethoden voor fycotoxinen te ontwikkelen, te valideren voor handhaving van EU-regelgeving en deze methoden te publiceren. Daarnaast heeft het project tot doel analytische “tools” te ontwikkelen en gegevens te verzamelen over het voorkomen en de betekenis van enkele specifieke fycotoxinen in diverse producten zoals schaal- en schelpdieren, vis, maar ook zeewier en groeten en fruit. Bovendien zal er kennis ontwikkeld worden over het voorkomen van toxinen in schelpdieren en de mogelijke aanwezigheid van toxinen in andere matrices dan schelpdieren.

Werkwijze

Het onderzoek zal zich richten op de volgende onderwerpen:

  1. "Conventionele” methodeontwikkeling, -validering en efficiëntieverbetering, onder andere ten behoeve van Europese regelgeving
  2. Innovatieve methodeontwikkeling en protoype-evaluatie
  3. Surveys en monitoring
  4. Expertise onderhoud
  5. Internationale samenwerking

Projectresultaat

Het onderzoek moet ervoor zorgen dat Nederland in staat is alle klassen van fycotoxinen (zowel mariene als zoetwater), die mogelijk aanwezig kunnen zijn in schaal- en schelpdieren maar ook in vis en andere voedingsmiddelen zoals zeewier en groenten en fruit, te kunnen bepalen en te screenen. Voor bijna alle bekende mariene en zoetwater toxinen zijn er binnen WFSR screening- en/of bevestigingsmethoden aanwezig.  Daartoe zullen methoden worden ontwikkeld voor diverse klassen van reeds gereguleerde mariene biotoxinen maar ook “emerging” toxines zoals cylindrospermopsines, ciguateratoxines en palytoxines. Verder worden er brede chemische methodes ontwikkeld voor het screenen van diverse klassen van fycotoxinen in diverse matrices. De uitkomsten worden gepresenteerd op (inter)nationale bijeenkomsten en binnen het EURL/NRL-netwerk.

Publicaties