Project

Methodenvernieuwing voor ex-post beleidsevaluatie natuurherstel

Als gevolg van de stikstofcrisis investeren het Rijk en de provincies volop extra in de realisatie van de Europese biodiversiteitsdoelstellingen, waaronder in (herstel)beheer. Inzicht ontbreekt wat de effecten van deze investeringen zijn op biodiversiteit en de realisatie van andere beleidsopgaven.  

Dit project richt zich op het vernieuwen, verbeteren en toepassen van methoden voor het evalueren van beleid voor natuurherstel. Hierin komen naast de bijdrage aan Europese biodiversiteitsdoelstellingen, ook de bijdragen aan verbrede natuurdoelen en andere beleidsopgaven komen aan bod.

Centraal in de aanpak staat het reconstrueren van een overkoepelende interventielogica voor natuurherstel. Op basis hiervan wordt de vraag naar methodenvernieuwing verder uitgewerkt in samenspraak met de gebruikers van de methoden (LEN en mogelijk ook het stikstofprogramma) en beantwoord en de aanpak verder ontwikkeld.

Publicaties