Project

Methodeontwikkeling dierlijke eiwitten in diervoeders

De herintroductie van dierlijke eiwitten als diervoedergrondstof staat volop in de belangstelling van de EU gezien de toegenomen aandacht voor duurzaamheid. De zogeheten species-to-species ban van de EU bepaalt dat het is verboden producten die van een diersoort afkomstig zijn te voeren aan dezelfde diersoort. Momenteel is echter de extended feed ban van kracht, die de species-to-species ban overruled. De extended feed ban is een algemeen verbod op het voeren van dierlijke eiwitten aan landbouwhuisdieren, met inachtneming van een aantal uitzonderingen. Deze extended feed ban wordt stapsgewijs opgeheven.

De species-to-species ban maakt het mogelijk om producten van andere diersoorten te verwerken in diervoeding. Dat wordt als noodzakelijk gezien vanwege zaken als de eiwitconcurrentie op de markt, diergezondheid, overbevissing en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De consequentie is dat voor elke relevante diersoort of diergroep een test voor identificatie beschikbaar moet zijn om effectief controle op kannibalisme te kunnen uitvoeren.

Aanpak

Nationaal en internationaal is ervoor gekozen om visuele screening en DNA-identificatie als basisprocedure te nemen. Het onderzoek richt zich nu op de identificatie van diersoorten en groepen (varkens, pluimvee, soortengroepen van vis, insecten) voor de ontwikkeling en validatie van specifieke tests met zowel PCR als visuele herkenning. Om onderscheid te maken tussen toegelaten en niet-toegelaten grondstoffen van dierlijke oorsprong worden ook immunochemische methoden ontwikkeld.

Voor de prioritering van het onderzoek is de Nederlandse beleidsinzet in de Europese Unie van groot belang. Er wordt nauw samengewerkt met het Europees Referentielaboratorium voor verwerkte dierlijke eiwitten. O.a. worden analysemethoden ontwikkeld waarmee de hydrolysatiegraad en species-identificatie van gehydrolyseerde eiwitten kunnen worden vastgesteld.

Resultaten

  • Detectiemethoden die kunnen worden ingezet in het Nationaal Plan Diervoeders.
  • Kennissystemen voor visuele herkenning van landdieren en vissoorten.
  • Wetenschappelijke en populaire publicaties.

Publicaties