Project

Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek diervoeders

Gezien de nieuwe vragen vanuit de handhaving en het beleid is het noodzakelijk om nieuwe methoden te ontwikkelen c.q. bestaande methoden te verbeteren of toepasbaar te maken voor nieuwe contaminanten, additieven, etc. en voor nieuwe diervoeder(grondstoffen) ten behoeve van monitoring, controle en opsporing in opdracht van de NVWA. Het gaat hierbij in het algemeen om stoffen/producten waarvoor eisen zijn opgenomen in wet- en regelgeving.

Aanpak

Voor de invulling van dit project wordt nauw overlegd met de NVWA. Jaarlijks wordt geïnventariseerd welke nieuwe wensen en vragen er zijn ten aanzien van analysemogelijkheden voor stoffen/producten. Naast vraagstellingen voortkomend uit het Nationaal Plan Diervoeders kunnen ook opinies van de EFSA en aanbevelingen van de Europese Commissie leiden tot nieuwe deelprojecten. Ook wordt vanuit het WFSR aangegeven welke mogelijkheden er zijn om analyses efficiënter uit te voeren, bv. door toepassing van multi-methoden. Vervolgens wordt de prioriteit bepaald.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden in het algemeen vastgelegd in beschrijvingen van analysemethoden die vervolgens kunnen worden ingezet voor het onderzoek van monsters voor de NVWA binnen het Nationaal Plan Diervoeders. Ook kunnen de resultaten worden gerapporteerd via rapporten, presentaties en publicaties.

    Publicaties