Project

Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek ten behoeve van WOT

Het doel van dit project is de ontwikkeling en implementatie van nieuwe analysemethoden om de identiteit en kwaliteit van landbouwproducten te kunnen verifiëren, evenals het vergelijken van routinemethoden ten opzichte van referentiemethoden. Dat leidt ertoe dat de wettelijke overheidstaken naar behoren kunnen worden uitgevoerd en dat is voor alle betrokkenen bij deze controles (overheid en sector) van belang. Ieder jaar wordt/worden door de contactperso(o)n(en) van het project onderwerpen geselecteerd en geprioriteerd.

Resultaten

Vernieuwde en verbeterde methoden voor de verificatie van de identiteit en kwaliteit van agrarische producten zodat wettelijke overheidstaken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. De nieuwe kennis zal besproken worden met de direct betrokkenen binnen het Ministerie van LNV, maar ook met de NVWA, certificeerders en partijen in de sector. Verder zal de informatie verspreid worden op internationale (wetenschappelijke) bijeenkomsten en in EU-projecten.

Noot: Dit project gaat vanaf 2021 samen met WOT-02-005-010 verder onder nummer WOT-02-004-059.

Publicaties