Project

Methodiek ontwikkeling risicogebaseerd monitoren

Vanuit de Europese wetgeving dienen monitoringsprogrammas van de overheid steeds meer risico-gebaseerd te zijn. Dit betekent dat bemonstering van producten en ingrediënten alswel analyses op voedselveiligheidsgevaren gericht zijn op die producten en gevaren die de meeste risico voor mens en dier met zich meebrengen.

Doel

Het doel van dit project is het opzetten van een methodiek voor de onderbouwing van risico-gebaseerde bemonstering en analyseplannen, zodanig dat producten worden bemonsterd en geanalyseerd op voedselveiligheidsgevaren die de meeste risico met zich mee brengen. Het gaat hierbij om gevaar-product combinaties, zowel in diervoeding als humane voeding. Binnen WFSR is een dergelijke methodiek opgesteld voor bemonstering van diervoeder ingredienten op bepaalde contaminanten. In het huidige KB project wordt een meer generieke methodiek opgesteld die zowel diervoeder als humane voeding omvat.

In het eerste jaar (2019) is een methodiek opgesteld voor humane voeding, en deze is getest op een case studie (vis, granen). In het tweede jaar (2020) zal een link worden gelegd tussen de methodes voor diervoeding en humane voeding, en op basis daarvan een generieke aanpak worden opgesteld.
De opgestelde meer generieke methodiek wordt dan getest (2021-2022) op eerst een kleine en daarna bij positieve evaluatie op een grotere case studie.
Ondertussen vindt overleg met NVWA plaats om te toetsen of de methodiek zinvol is voor hen in de ondersteuning bij het opzetten van risico-gebaseerde bemonsteringsplannen voor voedselveiligheidsgevaren in humane voeding en diervoeding.

Publicaties