Project

Methodiek uitwerking sanering onder BAR regeling

Onderzoek naar een sanering van de Nederlandse visserijvloot onder de BAR-regeling.

In dit onderzoek werd de methodiek van een eventueel op te zetten saneringsregeling van de Nederlandse MFL1-visserijvloot onder de BAR-regeling omschreven en werden richtbedragen bepaald die met een sanering gepaard zouden gaan. De sanering heeft tot doel de gevolgen van de Brexit (verlaging van quota) te mitigeren. Het betrof hier uitdrukkelijk richtbedragen, hetgeen LNV geholpen heeft om richting te bepalen.

 

Publicaties