Project

Meting Multifunctionele Landbouw

Het doel van dit onderzoek is om in de reeks Kijk op multifunctionele landbouw een 5-meting van de omzet van multifunctionele activiteiten op agrarische bedrijven uit te voeren voor het jaar 2020. Het gaat hierbij om de activiteiten: zorglandbouw, huisverkoop, recreatie, agrarische kinderopvang, boerderijeductatie en agrarisch natuurbeheer. 

Het doel van dit onderzoek is om in de reeks Kijk op multifunctionele landbouw een 5-meting van de omzet van multifunctionele activiteiten op agrarische bedrijven uit te voeren voor het jaar 2020. Voor het uitvoeren van deze meting zal gebruik gemaakt worden van de opgedane ervaring van de eerdere  metingen om te komen tot een zo goed mogelijke interpretatie van de cijfers. Laatste meting is gepubliceerd in mei 2019 met de cijfers over 2018.

De belangrijkste resultaten van de omzet  van multifunctionele activiteiten op agrarische bedrijven verschijnen in een bondige rapportage met communicatieve uitstraling (brochure of interactieve rapportage). Daarnaast worden de belangrijkste resultaten ook geplaatst op de website agrimatie.nl van Wageningen Economic Research. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het projectteam is samengesteld uit medewerkers van Wageningen Economic Research (WEcR) en Wageningen Plant Research (WPR).

Het resultaat van dit onderzoek is:

  • Bondige rapportage met communicatieve uitstraling (in vorm van brochure of een interactieve rapportage) waarin de belangrijkste resultaten van de omzet van multifunctionele activiteiten op agrarische bedrijven in 2020 worden gepubliceerd. Met ook aandacht voor kaarten met regionale verdeling, structuurontwikkeling en inzicht in de ontwikkeling t.o.v. de vorige metingen (2007/2009/2011/2013/2018).
  • Belangrijkste resultaten worden ook geplaatst op de WEcR website agrimatie.nl onder het thema multifunctionele landbouw.

Publicaties