Project

Mijlpalen verduurzaming in de veehouderij

De Nederlandse veehouderij sectoren hebben zich de afgelopen decennia op verschillende fronten ontwikkeld op het gebied van verduurzaming. Binnen LNV is er de behoefte om deze ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in kaart brengen

Dit project heeft tot doel om een interactieve PDF te ontwikkelen waarin de mijlpalen van de afgelopen 40 jaar worden ge├»dentificeerd en omschreven van de ontwikkeling in drie verschillende veehouderij sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij en de melkveehouderij. Bij mijlpalen gaat het om belangrijke ontwikkelingen op het vlak van beleid, technologie en markt en maatschappij die mede bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de sectoren. 

De ontwikkeling wordt in beeld gebracht voor aantallen bedrijven, aantallen dieren en een aantal te kiezen duurzaamheidsindicatoren waaronder emissies.

Publicaties