Project

Miniaturisering van systemen ter vervanging van dierproeven

Om de toxiciteit van stoffen te testen en vragen in het kader van voedselveiligheid te kunnen beantwoorden worden vaak nog dierproeven gedaan. In Wageningen werken we actief aan alternatieve methoden die deze dierproeven kunnen vervangen. We hebben inmiddels de beschikking over tools die specifieke aspecten van dierproeven kunnen vervangen gericht op de darm, zoals opname en darm metabolisme.

Modellen

Dit zijn relatief simpele modellen die de complexiteit van organen onvoldoende simuleren. Door innovatieve combinaties van microfluidische chips en bio-engineering worden sinds kort verschillende “organ-on-a-chip” concepten ontwikkeld. Voor voedselveiligheidsonderzoek bieden “darm-op-een-chip” concepten een duidelijke meerwaarde en het doel van dit project is het ontwikkelen van een darm-op-een-chip analyse systeem voor het uitvoeren van kinetiek studies voor de orale blootstellingsroute. Hiervoor worden darmcultures op een microfluidische chip gezet en functioneel en fysiologisch gekarakteriseerd om de echte darmfunctie zo goed mogelijk na te bootsen.

Vervanging of ondersteuning dierproefonderzoek

Voor het meten van stoffen en metabolieten en het volgen van de kinetiek wordt een koppeling gemaakt met analytisch chemische detectiesystemen. Kortom, met dit project wordt beoogd een systeem te ontwikkelen voor de orale blootstellingsroute ter vervanging of ondersteuning van proefdieronderzoek. Door gebruik te maken van microfluidische technieken zullen de fysische en biologische eigenschappen van de huidige in vitro systemen sterk verbeteren waardoor deze beter te relateren zijn aan de humane in vivo situatie wat de voorspellende waarde van deze systemen sterk verbetert.

Publicaties