Project

Model stewardship

De Wageningen Modelling Group (WMG) heeft een voorstel ontwikkeld om model stewards aan te stellen en deze rol is nu door alle instituten ingevuld. De WMG faciliteert en coördineert de training van en ontmoeting tussen de model stewards.

Model stewards zijn uitermate belangrijk voor de professionalisering van het omgaan met modellen binnen WUR. Ze zijn de wegwijzers in de organisatie en vertalen de behoeftes van onderzoekers naar de door de WMG ontwikkelde en onderhouden gereedschapskist. De taakomschrijving van de model stewards moet in 2023 verder uitgewerkt en in lijn gebracht worden met die van de data stewards. Naast deze activiteiten zullen de model stewards hun vaardigheden met betrekking tot kwaliteitsbeoordeling verder ontwikkelen, waarbij sommige mogelijk model auditor kunnen worden. Een andere belangrijke rol is het leveren van input voor onderhoud en verbetering van de Model Gallery.

Binnen dit KB project zijn uren beschikbaar voor overleg, incl. voorbereiding van overleg en enkele kleine taken, van de model stewards (8 x 80 uur) en coördinatie vanuit de WMG of WDCC (2x50 uur). Overige werkzaamheden van model stewards zullen vanuit de eigen instituten bekostigd moeten worden.

Publicaties