Project

Modelling Food Systems across multiple scales

Klimaatverandering, bevolkingsgroei, verstedelijking en beleidskeuzes hebben invloed op voedselsystemen. Om deze invloed in te schatten maken we gebruik van modellen. Vaak zijn verschillende modellen nodig om deze effecten in kaart te brengen. In dit project verbeteren we de manier waarop modellen met elkaar samen gebruikt kunnen worden en hoe we met deze modellen over het hele voedselsysteem analyses kunnen uitvoeren.

Binnen ‘Mutliple scales’ ontwikkelen we modellen om de dynamiek van voedselsystemen te begrijpen.  

Door modellen uit verschillende vakgebieden en schaalniveaus te combineren kunnen we schaaldoorkruisende geïntegreerde analyses maken van voedselsysteem vraagstukken. Specifieke onderwerpen waarop we ons richten zijn:

  1. Ruimtelijke variatie in inkomensontwikkeling en de gevolgen voor voedselvraag en impact op de omgeving
  2. Het modelleren van landbouwpraktijken en de invloed die ze hebben op het produceren van het gewenste voedsel.
  3. De manier waarop het nationale voedselgebruik op verschillende plekken op de wereld effecten sorteert.

Hierbij maken we o.a. gebruik van de modellen MAGNET, MAGNETgrid, BIOSPACS, LPJml, IMAGE, SIDD. Op basis van deze modellen ontwikkelen we een breed rapportageraamwerk om een zo breed mogelijk beeld te geven van het effect van een scenario op het voedselsysteem.

Publicaties