Project

Models acros scale

The transform of current linear production chains in primary agriculture to climate positive and circular production circles requires support by robust and integrated tools that are fit for purpose and able to show impacts at a comprehensive level of aspects (environment, economic), levels (spatial scales), and stakeholders. These tools need to be linked to a well-developed conceptual framework of informed-scenario development, taking into account stakeholder needs, multiple problem-aspects, and different uncertainties (e.g. w.r.t. policy and technology)

Het project biedt een met behulp van conceptueel raamwerk geïntegreerde toolbox met WR-modellen, bestaande uit verschillende schalen (gewas, perceel, bedrijf, sector, Nederland, internationale context) en voedingsstoffen (bijv. N, P, inclusief C) gericht op het analyseren en ondersteunen van de transformatie van de huidige lineaire productieketens naar circulaire productie, met een focus op primaire productie. De toolbox wordt toegepast voor scenario-analyses met betrekking tot de beperking van broeikasgasemissies tot 2050 en het behalen van circulariteitsdoelstellingen tot 2030.

Publicaties