Project

MOLOKO

Volgend op Europese regelgeving is de vraag naar eenvoudige en snelle testmethoden op kritische controlepunten in de gehele voedselketen nog nooit zo groot geweest. Melk en melkproducten kunnen verschillende contaminanten of verontreinigingen, komende van verschillende bronnen, bevatten en het testen is verplicht als het gaat om risicobeoordeling. Als die metingen kunnen worden gecombineerd met het meten van kwaliteitsparameters dan zijn de noodzakelijke additionele meetkosten meer acceptabel. Door het implementeren van on-site/on-line/at-line multiplex metingen zal de kwaliteit van deze producten worden verbeterd en de risicos van voedselverspilling en productieverliezen, door terugroepacties en vernietiging, worden gereduceerd.

Project

Binnen dit project, toegewezen binnen de H2020-ICT-2017-1 call, wordt onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van een snelle en kostenefficiënte op antilichamen gebaseerde multiplex optisch test systeem (geminiaturiseerde en geïntegreerde fotonische sensor) voor het gelijktijdig on-site en in-lijn kunnen meten van minstens 10 verschillende parameters in de melkproductielijn. De te testen parameters zijn antibiotica, schimmel en bacteriële toxinen en kwaliteitsindicatoren zoals lactoferrine (indicator voor de lactatiefase, mastitis en uierinfecties) en caseine (belangrijk voor de kaasbereiding). De MOLOKO sensor zal zo worden gemaakt dat procesmonitoring, via mobiele toestellen (smartphone en/of tablet) met specifieke software en met een bijbehorend interface (app), mogelijk wordt. Deze app creëert een op een cloud gebaseerde informatiestroom van gedetailleerde kwaliteits- en veiligheidsparameters van melk in combinatie met andere logistieke melkdata.

Publicaties