Project

Monitor duurzaam voedsel

Er is een toenemende aandacht voor duurzaam voedsel bij de overheid en bij het bedrijfsleven. Daarnaast is er gebrek aan andere, geïntegreerde informatie over de consumptie van duurzaam voedsel op de Nederlandse markt met uitzondering van de Monitor Duurzaam Voedsel.

De Monitor Duurzaam Voedsel wordt sinds 2011 gepubliceerd en maakt het mogelijk om de ontwikkeling in de voortgang van verduurzaming te volgen. In 2019 zijn binnen het project de ontwikkelingen in de omzet aan duurzaam voedsel, d.w.z. voedsel met een bepaald duurzaamheidskeurmerk, vastgesteld. De resultaten laten zien dat er in 2018 wederom meer duurzaam voedsel is verkocht (+7% t.o.v. 2017) en dat het marktaandeel van bestedingen aan duurzaam voedsel ten opzichte van de totale bestedingen nagenoeg gelijk is gebleven (11%) gemeten bij de drie belangrijkste verkoopkanalen: supermarkten (+9%), de foodservice (+3) en speciaalzaken voor duurzame voeding (-1%). Voor deze laatste valt op te merken dat er na 2014 geen toename meer is waargenomen.

De Nederlandse consument heeft naar schatting in totaal ruim 1,6 miljard euro besteed aan duurzaam voedsel met het keurmerk Biologisch (inclusief afzet van Biologisch in afzetkanalen buiten de steekproef). De grootste stijging (122%) is te zien bij producten met het keurmerk On the way to PlanetProof (voorheen: Milieukeur). Daarnaast is er sprake van een stijging onder de Overige keurmerken (+54%). Utz Certified (+98MEuro) Beter Leven (+71 MEuro) en Biologisch (+67MEuro) zijn de keurmerken met de grootste absolute stijging in bestedingen. In 2018 zijn bestedingen in alle productgroepen gestegen, behalve voor Vlees en vleeswaren (-1%). Het aanbod van eieren is weer hersteld na de Fipronilaffaire in 2017, wat zich vertaalt heeft in 25% meer bestedingen in 2018. In 2018 lijkt er sprake te zijn van het bereiken van een plafond voor alle gekoelde vlees- en vleesaren van varken in supermarkten. Nagenoeg alle producten droegen daar een keurmerk. Bij andere soorten vlees en in de foodservice is het aandeel van vleesproducten met een keurmerk kleiner.

Projectdoelstelling

De doelstelling van het project Monitor Duurzaam Voedsel is het opstellen van publieke rapportage met relevante marktgegevens die inzicht geven in het aandeel van duurzaam voedsel in de Nederlandse consumptie en een ontwikkeling deze consumptie laten zien ten opzichte van voorgaande jaren.

De werkwijze

De activiteiten zijn vergelijkbaar met de activiteiten in 2018, d.w.z. het verzamelen, aggregeren van gegevens voor 3 verkoopkanalen, jaarlijks. In 2019 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Het jaar 2019 is het laatste jaar van het vierjarige programma waarin Monitor Duurzaam Voedsel is opgenomen.