Project

Monitoring genetische diversiteit aquatische bronnen

Monitoring van genetische diversiteit van in het wild levende populaties van schelpdieren, vis en zeewier, relevant voor de Nederlandse aquacultuur, is van belang voor behoud en duurzaam gebruik van deze aquatische genetische bronnen in aquacultuur.

In 2021 hebben landen zich gecommitteerd tot de implementatie van het FAO Global Plan of Action (GPA) voor behoud en duurzaam gebruik van aquatische genetische bronnen. De FAO definieert aquatische genetische bronnen (AqGR) als 'farmed aquatic species and their wild relatives'. In Nederland zijn hierbij verschillende soorten vis, schelpdier en zeewier relevant: mossel, oester, paling, tarbot, snoekbaars, suikerwier, zeesla, vingerwier en wakame.

In dit verband heeft CGN/Wageningen Livestock Research op verzoek van LNV in 2017 een Nederlands landenrapport over aquatische genetische bronnen opgesteld. En in 2019 heeft CGN in opdracht van LNV verkend welke WOT taken prioriteit moeten hebben voor aquatische genetische bronnen. Uitgangsmateriaal voor de aquacultuur wordt veelal (nog) verkregen uit de in het wild levende populaties. Daarom is het van belang om de genetische diversiteit van de in het wild levende populaties van de relevante aquatische soorten te monitoren. Voor deze soorten wordt allereerst verkend welke

genetische testen beschikbaar zijn en worden protocollen opgesteld, waarna kan worden gestart met de genetische monitoring.

Publicaties